Lajv kallas även levande rollspel och kan beskrivas som improviserad teater. I en påhittad verklighet har alla spelare en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Med hjälp av kläder, rekvisita och en karaktärsbakgrund skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade verkligheten. Målet är absolut inte att vinna då det inte är ett spel på det sättet utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Man kan säga att vi leker helt enkelt.

Vad är lajv?

I ett vanligt rollspel sitter deltagarna kring ett bord och spelar sina rollfigurer genom att muntligen beskriva vad som händer. På ett lajv, eller ett levande rollspel som det också kallas, har man tagit ett steg ifrån det abstrakta och gestaltar istället sina karraktärer på samma sätt som i improvisonsteater. Alla är klädda som sina karaktärer, miljö och händelser kan upplevas av alla inblandade deltagare.

Spelaren

Under lajvet talar och uppför sig spelarna i enlighet med den påhittade världen och rollerna. Förutom en övergripande grundshistoria finns det ingen detaljerad förutbestämd handling. I stället växer historien fram allt eftersom, beroende på hur spelarna väljer att agera. Man strävar inte efter att “vinna” lajvet, utan efter att spela sin karaktär så bra som möjligt. Vissa saker kan behöva styras av regler. Detta gäller främst sådant som inte kan gestaltas fullt ut, som strid och magi. Det brukar även finnas tecken för när något är utanför spelet, exempelvis om man vill avbryta.

Arrangemanget

Arrangerandet av ett lajv är ett ofta ett omfattande arbete. Vid stora lajv kan förarbetet ta över ett år. Roller och handling ska skrivas, lämplig lokal eller mark ska hittas och hyras, lajvet ska finansieras, rekvisita ska tillverkas, mat och logistik ska ordnas. Själva lajvet kan pågå mellan en timme och upp till flera dagar och involverar allt från 10 till 1000 deltagare. Givetvis blir arrangemang med så olika förutsättningar mycket olika beroende på vad som lajvas och via vilken förening det hela görs.

Informationen på denna sida är hämtad från SVEROK.se och smått modifierad. Allt endast för den fantastiska beskrivningen. Vi kunde inte sagt det bättre själv.

Har du några övriga frågor gällande lajv så är det endast att kontakta styrelsen eller någon kunnig kompis. Här hjälper vi gärna varandra att känna sig välkomnade och välmående. Har du inte lajvat förut och inte vet hur man gör? det spelar ingen roll. Vi älskar att involvera människor i detta fantastiska intresse. Inga frågor är dumma helt enkelt. Här är alla som vill vara med varmt välkomnade.  Så, känner du igen dig som en person som tveklöst vill vara med på detta? Hör av dig till oss med anmälan!